SMSSender

Sms Brána

Program SMSSender umožňuje zasielanie jednotlivých aj hromadných sms správ ľubovoľnej dåžky preddefinovaným príjemcom priamo z Vášho počítača alebo odkiaľkoľvek z internetu. sms.agesoft.sk