Zoznam projektov

Uvádzame prehľad našich významných projektov:

 • Stredná odborná škola polytechnická - Zlaté Moravce

  Dodávka SW vybavenia.
  2014

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Inžinierske činnosti a servisné práce.
  2013

 • Modàany-Slovakia, a.s.

  Dodávka výpočtovej techniky.
  2009-2013

 • Obecný úrad Volkovce

  Návrh a realizácia osvetlenia miniihriska.
  2013

 • Nitriansky samosprávny kraj

  Dodávka výpočtovej techniky.
  2012

 • Súkromná osoba

  Návrh a relaizácia kamerového a zabezpečovacieho systému.
  2012

 • Obecný úrad Volkovce

  Návrh a realizácia kamerového systému - základná škola.
  2012

 • Ing. Viliam Vozár - ONO

  Návrh a dodávka servera, virtualizácia.
  2012

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Inžinierske činnosti.
  2011

 • Dent-Ex, s.r.o.

  Návrh a relaizácia kamerového a zabezpečovacieho systému.
  2011

 • Obecný úrad - Volkovce

  Realizácia nového osvetlenia parku a cintorína v obci Volkovce.
  2011

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Inžinierske činnosti.
  2010

 • AGEsoft,s.r.o.

  Rozšírenie portfólia o paušálnu službu hromadného zasielania sms.
  2009

 • AGEsoft,s.r.o.

  Evidenčný biometrický dochádzkový systém.
  2009

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Vývoj a implementácia riadiaceho systému pre tepelné hospodárstvo kotolní. Vývoj a prevádzka vizualizačného systému pre mobilnú betonáreň.
  2009

 • Súkromná osoba

  Návrh vykurovacieho systému s riadením.
  október 2008

 • Súkromná osoba

  Riadenie kúrenia v súkromnom byte.
  august 2008

 • Zvolenská teplárenská a.s.

  Vzdialené ovládanie eletroventilu.
  2008

 • ELTEXIM, s.r.o.

  Vývoj a implementácia riadiaceho systému pre tepelné hospodárstvo kotolní. Vývoj a prevádzka vizualizačného systému pre mobilnú betonáreň.
  2007

 • Súkromná osoba

  Vývoj riadiaceho softvéru a informačného a aktualizačného systému pre interaktívny automat.
  2007

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Betonáreň Holcim Nitra. Vývoj a prevádzka vizualizačného systému pre mobilnú betonáreň.
  2007

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Vývoj a výroba zobrazovacieho zariadenia výšky kameniva v zásobníku pomocou radarového snímača.
  2007

 • PD - Volkovce

  Návrh a realizácia zabezpečovacieho kamerového systému v exteriéry.
  2007

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Vývoj a výroba ovládacieho systému pre riadenie otvárania poklopou zásobníkov štrku.
  2007

 • AGEsoft s.r.o

  Vývoj a prevádzka systému Online-Print.
  2007

 • FenestraSk

  Návrh a realizácia zabezpečovacieho systému administratívnej budovy.
  2007

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Betonáreň Holcim Bratislava - Prístav. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie tepelného hospodárstva a implementácia riadiaceho systému pre mobilnú betonáreň Euromix 2000.
  2007

 • Zákazníci z oblasti IT.

  Vývoj a výroba Firewall zariadenia na platforme WRAP.
  2006

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Betonáreň Holcim Nitra. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie tepelného hospodárstva a implementácia riadiaceho systému pre mobilnú betonáreň Euromix 2000.
  2006

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Betonáreň Holcim Žilina - Lietavská lúčka. Vývoj a implementácia riadiaceho systému pre tepelné hospodárstvo kotolní.
  2006

 • ElektroProgresQuality,s.r.o.

  Betonáreň Holcim Bratislava - Prístav. Vývoj a implementácia riadiaceho systému pre tepelné hospodárstvo kotolní.
  2005