ProduktyDochádzkový systém EBAS

EBAS je evidenčný dochádzkový systém na báze magnetických kariet, alebo BIOMETRICKY snímaním odtlačku prstu určený najmä pre veľké a stredné podniky, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou.

Sms paušály

Spoločnosť AGEsoft ponúka možnosť využívania sms brány pre firmy za najvýhodnejšie ceny na trhu.

Automatizácia riadenia

Naša spoločnosť sa okrem programovania podnikových riešení pre firmy zaoberá aj návrhom a vývojom hardwaru, pri ktorom používa vlastné technológie, ktoré sa už osvedčili v mnohých spoločnostiach, ktoré využívajú naše služby. Aby sme si boli istý kvalitou ktorú chceme ïalej ponúknu vám našim zákazníkom mnohé komponenty použité pri výrobe našich riadiacich systémov pochádzajú z našej dielne, preto sú zárukou kvality a spoľahlivosti.

 • Centrálna jednotka
 • Vstupné moduly
 • Výstupné moduly
 • Digitálne teplotné čidlá
 • prevodníky PT100/A-20MA
 • GSM moduly
 • Realizujeme výrobu a montáž riadiacich systémov určených na riadenie rôznych procesov v automatizácii. Je možné realizovať nasadenie týchto zariadení prakticky vo všetkých oblastiach. Podstatne zjednodušujú rôzne výrobné procesy a znižujú náklady na prevádzku.

  Outsourcing (Správa systémov IT)

  Špecializujeme sa taktiež na správu systémov informačných technológii pracujúcich na platformách Windows a Linux. Ponúkame vám komplexnú správu hardwaru, softwaru i príslušenstva potrebného pre bezproblémový beh vašej spoločnosti. Spokojnos našich klientov je na prvom mieste a preto je promptné riešenie vzniknutých problémov našou prioritou. Vzdialená správa je jednou z možností starostlivosti o našich klientov, ktorá umocňuje rýchlos s akou dokážeme spravova vaše systémy.

  Zabezpečovacie systémy

  Do ponuky našich služieb patrí aj možnosť zabezpečenia budovy bezpečnostným a kamerovým systémom.

  Telemetria

  Realizujeme zabezpečovanie automatického prenosu dát z miesta ich vzniku do centrály bez potreby ľudského zásahu. Podstata telemetrického riešenia pre odpočty spočíva v prepojení telemetrického zariadenia s meračom tepla, elektriny a pod.

  Telemetrické zariadenie je komunikačný modul, ktorý jednak obsahuje mobilnú čas umožňujúcu GPRS prenosy (industriálny zabalený mobilný telefón) a takisto rozhranie pre komunikáciu s meračom. Tým pádom sú dáta do centrály odosielané automaticky bez potreby návštevy pracovníka. Telemetrické zariadenie umožňuje okrem zberu a posielanie dát do centrály aj komunikáciu opačným smerom. Je ním možné komunikova s meračom, nastavova rôzne parametre, intervaly zápisu dát atï. Telemetrické riešenie je možné implementova v kombinácií s ïaľšími spôsobmi odpočtov.

  Zariadenia pre ochranu LAN sietí

  Výroba, dodávka a inštalácia firewall zariadení založených na platforme WRAP.

 • stabilná platforma
 • založené na overenom, stabilnom a bezpečnom OS FreeBSD
 • plne konfigurovateľné cez web rozhranie
 • extrémne nízka spotreba el. energie