Dochádzkový systém EBAS

Dochádzkový systém:

EBAS je evidenčný dochádzkový systém na báze magnetických kariet, alebo BIOMETRICKY snímaním odtlačku prstu určený pre malé, stredné, ale aj veľké podniky, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou.

Domovská stránka produktu: www.EBAS.sk

Dochádzkový systém je vytvorený pre pohodlnú, rýchlu a hlavne objektívnu evidenciu dochádzky zamestnancov. Systém umožňuje prehľad doterajších udalostí dochádzky pre konkrétneho zamestnanca priamo na veľkom dotykovom monitore.

Vïaka vstavanej biometrickej čítačke odtlačkov prstov sa stáva tento systém prakticky neoklamateľný čím znižuje náklady spoločnosti spôsobené omylmi pri zapisovaní dochádzky.

Systém je navrhnutý tak aby vyhovoval aj väčším spoločnostiam s viacerými vchodmi. Počet samotných terminálov ktoré slúžia na prihlasovanie je prakticky neobmedzený. Preto je možné ku každému východu možné umiestniť terminál, ktorý je zároveň schopný obsluhova externé zariadenie ako napríklad elektronický zámok alebo turniket.

Administrácia systému je zabezpečená dodávaným softvérom umožňujúcim kompletné spravovanie systému od registrácie zamestnancov, cez konfiguráciu terminálov a zálohu databázy až po prehľad evidencie dochádzky spojenou s tvorbou tlačových zostáv. Neoddeliteľnou súčasou je možnos exportu dát do formátov pdf, csv.

Prístupový terminál je riešený plne grafickým 15´ dotykovým monitorom. Teda jednotlivé operácie vykonáte jednoducho priložením prstu na monitor. Moderný dizajn bude reprezentovať vašu firmu a intuitívne automatizované menu minimalizuje čas potrebný pre prihlásenie.

Samotný dizajn terminálu je voliteľný a vybraný z nášho katalógu. Po konzultácii s klientom sa zvolí najvhodnejší variant.